Projekti HFHS-a
Uvod
Društveno odgovorno poslovanje
Vlak za promjene, DOP vještine za pokretače promjena u europskom turizmu

"Vlak za promjene,
  DOP-Vještine za pokretače promjena u europskom turizmu"

 

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske komisije (Program cjeloživotnog učenja - Leonardo da Vinci - Transfer inovacija)

             Leonadro da Vinci

Sažetak

Provedba  Društveno odgovornog poslovanja (DOP) je kvalitetna značajka koja omogućuje čak i malim i srednjim poduzećima da zadovolje buduće tržišne zahtjeve i poboljšaju svoju konkurentnost. Europska politika sve više potiče sektor turizma za provođenje mjera društvene odgovornosti. Osim odgovarajuće korporativne kulture i sustava upravljanja, ona zahtijeva visoko kvalificirani i motivirani kadar za DOP-inovacijski proces. 
VLAK-ZA-PROMJENE djeluje u skladu s izazovima na europskom tržištu rada identificiranim od strane Europske komisije ("Nove vještine za nova radna mjesta"): ključne DOP vještine upravljanja će biti podučavane kroz nepuno radno vrijeme i stručno usavršavanje. Kroz prijenos postojećeg sustava obuke, 100 zaposlenika će se kvalificirati kao DOP menadžeri i treneri u partnerskim zemljama. U toku treninga DOP menadžeri će pripremiti izvješće o održivosti. To će biti učinjeno na radnom mjestu koje uključuje i poslodavce i stvara dodatnu vrijednost za njih. S VLAKOM-ZA-PROMJENE stvoriti će se europski trening koncept strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, koji će uključivati vrlo aktualan problem društvene odgovornosti u turizmu i pružati specifične sektorske vještine.

Opis

Projekt VLAK-DO-PROMJENA će analizirati sustav treninga koji će se prenijeti i utvrdit će potrebu za prilagodbom. Rezultat je pristup strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje odgovara sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada i pruža specifične sektorske vještine i kompetencije. 
Te vještine će se dobiti na poslu, uz podršku ICT-a, kao dio DOP procesa korporativnog razvoja: Zaposlenici turističkih poduzeća u pet zemalja će biti obučeni kao menadžeri DOP-a u kontekstu njihovih radnih mjesta, kako bi djelovali kao pokretači promjena . DOP menadžeri će predstaviti DOP sustav u svojim tvrtkama i pripremiti izvješće o održivosti. Neki od tih menadžera proći će daljnje usavršavanje kao DOP   treneri kako bi stekli vještine da djeluju kao multiplikatori i pridonesu daljnjem širenju. Profesionalni koncept obuke za kvalifikaciju DOP menadžera će biti testiran u praksi i širen u Europi kroz partnerske mreže. 
 
Ispitivanje koncepta obrazovanja od strane ciljne skupine i u svakodnevnom radu promiče njihovo sudjelovanje u razvoju i prijenosu koncepta. Kroz obrazovanje i osposobljavanje djelatnika u turizmu kao DOP menadžera i - djelomično - kao DOP trenera, ciljna skupina sama igra ključnu ulogu u dugoročnom razvoju i prilagodbi sustava kvalifikacije budućim potrebama tržišta rada.

Radni paketi 
RP1: planiranje i upravljanje projektima
Razvoj plana upravljanja kvalitetom kako bi se jamčila uspješna realizacija projekta je cilj ovog radnog paketa. Definirat će se konkretni koraci, i identificirati metode rada, procedura, odgovornosti, specifični ciljevi i rizici. Vodeći partner projekta će biti zadužen za upravljanje projektom.

RP2: Analiza
Zahtjevi ciljnih skupina će se analizirati i razraditi će se specifična obilježja. Eventualne razlike od ciljnih skupina će se uzeti u obzir. Na temelju rezultata analize definirat će se potreba usklađivanja postojećeg koncepta DOP-a i izrazit će se preporuke.

RP3: Prijenos i pilot tečaj
Trening sustav će se prilagoditi u skladu s definiranim zahtjevima ciljnih skupina. Dok trening modul za DOP-menadžera uglavnom zahtijeva prilagodbe procesa, trening modul za DOP-trenera sadrži i aspekte koji tek trebaju biti razvijeni. Proces prilagodbe će biti nastavljen nakon početnog tečaja obuke i kritični aspekti će biti optimizirani. Usklađeni tečajevi i materijal će biti ispitani od strane odabranih pilot tvrtki, partnera u projektu pod nadzorom iskusnog nastavnog osoblja.

RP4: Implementacija
U tijeku provedbe prilagođeni i testirani trening koncept će biti proveden u praksi od strane projektnih partnera. DOP-menadžeri će biti obučeni u radionicama i na poslu, primjenom e-učenja i ICT na svom radnom mjestu. Oni koji su bili obučeni kao DOP-menadžeri tijekom početne obuke, sada će dobiti obuku DOP-trenera. Dok uče na poslu i primjenjuju svoje novostečene vještine, DOP-menadžeri će provesti DOP-upravljanje u svojim poduzećima, te će im pomoći da poboljšaju svoju konkurentnost.

RP5: Širenje i održivo korištenje strategija
U cilju dugoročne provedbe DOP-a unutar Europske turističke industrije, partneri projekta će poduzeti akcije za promicanje, iskorištavanje i širenje rezultata projekta.

Download “Train to Change Report Work Package 2”
 
Partnerske organizacije koje sudjeluju u projektu:
KATE – Center for Ecology & Development
EARTH - European Alliance of Repsonsible Tourism
Naturfreunde - Nature Friends International
Universitat Autònoma de Barcelona, LIPA (Laboratory of Applied Prosocial Research)
AITR - Associazione Italiana turismo responsabile
Hrvatski ferijalni i hostelski savez (HFHS)

 

KATE - projekt Društveno odgovornog poslovanjaLaboratory of Applied Prosocial Research 

 

         Nature Friends International                           Universitat Autònoma de Barcelona

 

                               Hrvatski ferijalni i hostelski savez

Pronađite hostel
Book hostels worldwide (including our hostel in Pula) on hihostels.com: