Useful links
Slovenia
Accessible Youth Hostels in Slovenia

HI SLovenia - Popotniško združenje Slovenije 


Bilje / Pod Krasom
Bilje 149/a, 5292 Rence
Petra.kogoj@siol.net

Gorje / Kuralt
Spodnje Gorje 104; 4247 Zgornde Gorje

Kranjska Gora / Nika
Čičare 2, Kranjska Gora, SloveniJa
Zvone.oreskovic@s5.net

Maribor / Grup Accomodation
Portoroz

Sentjane 25,6320 Portoroz
Residence.panorama@gmail.com

Ptuj
Osojnikova 9, 2250 Ptuj.
yhptuj@csod.si

Find a hostel
Book hostels worldwide (including our hostel in Zagreb) on hihostels.com: